Napěťové relé NR a NRT

k vyhodnocování napěťových úrovní

nr

Charakteristika

Napěťová relé NR a NRT jsou určena k vyhodnocování napěťových úrovní v napájecích systémech se záložní baterií. Pracují ve dvou základních režimech:

 • odpojovač, který reaguje na pokles napětí pod určitou napěťovou úroveň
 • regulátor protičlánku (diodový blok, který slouží ke stabilizaci napětí na zátěži, resp. na snížení napětí zátěže na povolenou úroveň, přičemž napětí baterie se může měnit v určitém rozsahu), který reaguje na vzestup napětí nad určitou napěťovou úroveň

Výčet typických aplikací:zapojeni

 • odpojovač - vnější stejnosměrný stykač odpojí spotřebič od baterie při hlubokém vybití a opět ho připojí po obnovení jmenovitého napětí na baterii
 • signalizace poklesu napětí na baterii - informace je předána do nadřazeného systému přes bezpotenciálový kontakt, ruší se při obnovení jmenovitého napětí na baterii
 • signalizace překročení maximálního napětí - informace je opět přes bezpotenciálový kontakt předána do nadřazeného systému a ruší se při poklesu napětí pod definovanou úroveň
 • napěťové relé ovládá jeden stupeň protičlánku a tím snižuje napětí na spotřebiči při překročení napěťové tolerance spotřebiče

Pro všechny aplikace je možné aktivovat zvukovou a optickou indikaci a relé dle potřeby konfigurovat propojkami.

Základní technické údaje

Napěťové relé NR: výstup tranzistor (pro ss stykač) a interní relé

(/DIN = provedení na DIN lištu)

NR 24V, NR 24V/DIN
NR 48V, NR 48V/DIN
NR 60V, NR 60V/DIN
NR 110V, NR 110V/DIN
NR 220V, NR 220V/DIN

Napěťové relé NRT: výstup tranzistor (ss stykač)

(/DIN = provedení na DIN lištu)

NRT 24V, NRT 24V/DIN
NRT 48V, NRT 48V/DIN
NRT 60V, NRT 60V/DIN
NRT 110V, NRT 110V/DIN
NRT 220V, NRT 220V/DIN

Vlastnosti

 • reléový nebo tranzistorový výstup
 • připojení externího stykače
 • volný bezpotenciálový přepínací kontakt 8A/250VAC
 • externí optická signalizace LED diodami
 • nízká vlastní spotřeba
 • možnost montáže na DIN lištu

Použití

 • odpojovač
 • signalizace poklesu napětí na baterii
 • signalizace překročení maximálního napětí
 • napěťové relé ovládá jeden stupeň protičlánku

EPRONA, a.s.

Co nabízíme

 • osobní návštěvu ve Vaší firmě
 • servis námi vyrobených přístrojů našimi servisními techniky a servisními zastoupeními
 • přímý prodej za maloobchodní ceny
 • zákaznická řešení a kooperace
 • eloxovací linku pro Vaše výrobky

Obchodní oddělení

 • tel.: +420 481 549 141
 • mobil: +420 725 552 198
 • email: elox@eprona.cz
Máte speciální požadavek?
Zavolejte nám!
© 2016 EPRONA, a.s. All Rights Reserved

Search